Spolupracující vědecké instituce:

Botanický ústav Akademie věd ČR v.v.i.

Úsek ekologie rostlin
Dukelská 135, 379 82 Třeboň
www.butbn.cas.cz

Česká geologická služba

Klárov 3
118 21 Praha 1
http://www.geology.cz/

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická
Technická 2, 166 27  Praha 6
www.fel.cvut.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přírodovědecká fakulta
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

Univerzita Karlova v Praze

Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2
www.natur.cuni.cz


nahoru